A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Popielów
 Drukuj

Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Kogo dotyczy

Wnioski i uwagi może wnieść każdy, kto kwestionuje rozwiązania przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu.

Czas realizacji

Uzależniony od prowadzonej procedury planistycznej

Wymagane dokumenty

Wnioski i uwagi powinny zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy oraz jego adres,
- przedmiot i zakres oczekiwanych rozwiązań i ustaleń planu,
- określenie nieruchomości (lub opis terenów), których dotyczy wniosek,
- kserokopię lub wyrys z aktualnej mapy ewidencyjnej lub zasadniczej w zakresie dotyczącym nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
© 2022 Gmina Popielów
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce