A+
A-
Wersja kontrastowa
Pomoc
Gmina Popielów
 Drukuj

Wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych na terenie gminy Popielów.

Kogo dotyczy

Wniosek o wydanie zezwolenia składa osoba fizyczna/ przedsiębiorca/ firma

Czas realizacji

Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi wlóknistych na terenie gminy Popielów.
2. Załączniki:
a) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia,
b) Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka
województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku / konopi włóknistych,
c) Kserokopia faktury potwierdzająca zakup materiału siewnego maku / konopi włóknistych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie;
d) Oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki), o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu narkomanii;
e) Oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64 i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw działaniu narkomanii;
f) Zobowiązanie do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust.3.
g) Etykieta opakowań materiału siewnego tych roślin-dostarczona do Urzędu Gminy po wysiewie nasion

Opłaty

30 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu Gminy Popielów, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Popielów

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
- Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa opolskiego.
© 2022 Gmina Popielów
aplikacja: 1.9.8.0, baza: 1.8.0.5
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce